Functies
Praktijkvoorbeeld

Probeer het nu

Privacybeleid

Laatste update 21 augustus 2022

  • Privacybeleid ticketbro GmbH
  • Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)
  • Algemene informatie en verplichte informatie
  • Sociale media
  • Analyseprogramma’s en advertenties
  • Nieuwsbrieven en reclame per post
  • Plug-ins en Hulpmiddelen
  • E-Commerce en betalingsdienstaanbieders
  • Online Audio- en Videoconferenties (Conferentieprogramma’s)
  • Aangepaste Diensten

Privacybeleid ticketbro GmbH

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

###Een overzicht van gegevensbescherming

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website (de “functionaris”)?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder, wiens contactgegevens te vinden is onder “Informatie over de eindverantwoordelijke (omschreven als de “functionaris” in de AVG)” in dit privacybeleid.

ticketbro GmbH
Habichtshöhe 88
48282 Emsdetten
hello@ticketbro.io
www.ticketbro.io\

De functionaris is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

Hoe verkrijgen we uw gegevens?
We verzamelen uw gegevens als u deze met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn die u invult in ons contactformulier.

Andere gegevens worden – automatisch of nadat u toestemming hebt gegeven – verzameld door onze IT-systemen bij een bezoek aan de website. Deze data bestaat voornamelijk uit technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hoeft niet te betalen om deze informatie te ontvangen. U heeft ook het recht om rectificatie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde voor de toekomst in te trekken. Verder heeft u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt ingeperkt onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

Schroom niet om te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over gegevensbescherming of gerelateerde problemen.

Analyseprogramma’s en programma’s van derden
De kans bestaat dat uw zoekgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Zulke analyses worden voornamelijk uitgevoerd door zogenaamde analyseprogramma’s.

Voor uitgebreide informatie over deze analyseprogramma’s kunt u de gegevensbeschermingverklaring hieronder doornemen.

Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Amazon Web Services (AWS)
We hosten onze website via AWS. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (hierna omschreven als “AWS”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt op AWS-servers. Dit kan resulteren in de overdracht van persoonlijke gegevens aan het moederbedrijf van AWS in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de EU-modelcontractclausules. Voor details zie: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Zie het privacybeleid van AWS voor meer informatie: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr .

AWS wordt gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Cloudflare
Wij gebruiken de service "Cloudflare", verstrekt door Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna omschreven als "Cloudflare").

Cloudflare biedt een wereldwijd beschikbaar content delivery-netwerk met DNS. Hierdoor verloopt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website technisch via het Cloudflare-netwerk. Dit stelt Cloudflare in staat het verkeer tussen uw browser en onze website analyseren en dienen als een filter tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig verkeer vanaf internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën voor het herkennen van internetgebruikers inzetten. Deze methoden worden alleen toegepast met bovenstaande doelen als objectief.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om een website aan te bieden die foutloos en zo veilig mogelijk is (art. 6 (1)(f) AVG).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

Voor meer informatie over Cloudflare’s beveiligingsmaatregelen en privacybeleid, volgt u deze link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Amazon CloudFront CDN
We gebruiken het Content Delivery Netwerk Amazon CloudFront CDN. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna omschreven als "Amazon").

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Netwerk (netwerk voor het aanbieden van inhoud). Tijdens deze transacties, verloopt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website technisch via het CDN. Dit stelt ons in staat om de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website te verbeteren.

Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om een website aan te bieden die foutloos en zo veilig mogelijk is (art. 6 (1)(f) AVG).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .

Voor meer informatie over Amazon CloudFront CDN, volgt u deze link: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Hierom behandelen we uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

**Informatie over de verantwoordelijke instantie (omschreven als de “functionaris” in de AVG) **
De functionaris van gegevensverwerking op deze website is:

ticketbro GmbH
Habichtshöhe 88
48282 Emsdetten
Telefoon: +49 89 20974196
E-mail: hello@ticketbro.io

De functionaris is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

Bewaartermijn
Tenzij in dit privacybeleid een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website
Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6(1)(a) AVG of art. 9 (2)(a) AVG; als gegevens in bijzondere categorieën worden verwerkt verloopt dit volgens art. 9 (1) AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op art. 49 (1)(a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw apparaat (bijv. via vingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen te treffen, worden deze gegevens verwerkt op basis van art. 6 (1)(b) AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van art. 6 (1)(c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG. De volgende paragrafen van dit privacybeleid geven informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval.

Functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld.

DSB Münster GmbH
Dhr. André Korte
Martin-Luther-King-Weg 42-44
48155 Münster
Duitsland

Telefoon: 0251718790
E-mail: akorte@dsb-ms.de

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere non-EU landen
We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere non-EU landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving omtrent gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze non-EU landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan beveiligingsautoriteiten zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Dit heeft geen effect op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)
IN HET GEVAL DAT DE GEGEVENSVERWERKING GAAT VOLGENS ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP GROND VAN UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD TE ACHTERHALEN, KUNT U DIT DATA PRIVACYBELEID RAADPLEGEN. ALS U EEN BEZWAAR INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DRINGENDE BESCHERMENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN, DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF HET DOEL VAN DE VERWERKING HET BEOEFENEN, BESCHERMEN EN DOEN GELDEN VAN UW RECHTEN IS (BEZWAAR VOLGENS ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om te verzoeken dat wij gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, en voor machine leesbaar bestandsformaat aan u of aan een derde partij overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere functionaris aanvraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen – zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt – gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website
Als u een verplichting heeft om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) met ons te delen na het sluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend verwerkt via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, verwijdering en rectificatie van gegevens
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. U heeft ook het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Schroom niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig verloopt of is verlopen, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering. Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken in plaats van verwijdering.

Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met art. 21 (1) AVG, moeten uw rechten en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen ongewenste e-mails
Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongewenst reclame- en informatiemateriaal. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

###Gegevensverzameling op deze website

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of het afspelen van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatietransacties uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies die inzicht bieden in de websitebezoekers; noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch errorvrije en optimale levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG);

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als cookies worden geplaatst en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover specifiek informeren volgens dit privacybeleid en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookiefirst
Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookiefirst om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat, of voor het gebruik van bepaalde technologieën – dit wordt gedocumenteerd in overeenstemming met de voorschriften omtrent gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018DH Amsterdam, Nederland (hierna omschreven als "Cookiefirst").

Wanneer u onze website betreedt, wordt een verbinding met de Cookiefirst-servers tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiefirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of de intrekking ervan aan u te kunnen verbinden. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiefirst-cookie zelf verwijdert of de reden voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Cookiefirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1)(c) AVG.

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze informatie omvat:

Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem\ Verwijzende URL\ Hostnaam van de gebruikte computer\ Tijd van het serververzoek
IP-adres\

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website. Om dit te bereiken moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, wordt uw in het aanvraagformulier ingevulde informatie, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval dat wij vervolgvragen hebben. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen te treffen, worden deze gegevens verwerkt op basis van art. 6 (1) (b) AVG. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (art. 6 (1) (f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) als deze is opgevraagd.

De gegevens die u invult in het contactformulier, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dit heeft geen effect op dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax
Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag en alle daarin meegenomen persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen te treffen, worden deze gegevens verwerkt op basis van art. 6 (1) (b) AVG. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (art. 6 (1) (f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) als deze is opgevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dit heeft geen effect op dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Communicatie via WhatsApp
We gebruiken de WhatsApp instant messaging-service om te communiceren met onze klanten en andere derden. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Communicatie vindt plaats via end-to-end encryptie, waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die in de loop van het communicatieproces worden aangemaakt (bijv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp, naar eigen zeggen, persoonsgegevens van zijn gebruikers deelt met het in de VS gevestigde moederbedrijf Facebook. Voor meer informatie over gegevensverwerking, zie het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners te communiceren (art. 6 (1)(f) AVG). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde worden ingetrokken met ingang van de toekomst.

De communicatie-inhoud die tussen en op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dit heeft geen effect op dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Wij gebruiken WhatsApp in de “WhatsApp Zakelijk”-variant.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Typeform
We hebben Typeform geïntegreerd op deze website. De aanbieder is TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje (hierna omschreven als “Typeform”).

Met Typeform kunnen we online formulieren maken en deze in onze website integreren. De gegevens die u invoert in onze Typeform-formulieren worden opgeslagen op de Typeform-servers totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dit heeft geen effect op dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Typeform wordt gebruikt op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het bieden van functionele online formulieren. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Hubspot CRM
We gebruiken Hubspot CRM op deze website. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna omschreven als “Hubspot CRM”).

Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om zowel bestaande en potentiële klanten als klantcontacten te beheren, met u te communiceren en om marketingsactiviteiten te plannen en uit te voeren die passen bij uw belangens. Via Hubspot CRM kunnen we klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon op verschillende kanalen verzamelen, sorteren en analyseren. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens kunnen worden geëvalueerd en worden gebruikt voor communicatie met potentiële klanten of voor marketingmaatregelen (bijv. nieuwsbriefmailings). Met Hubspot CRM zijn we ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website te verzamelen en te analyseren.

Hubspot CRM wordt gebruikt op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantcommunicatie. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Registratie op deze website
U kunt zich op deze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. We gebruiken de bij registratie ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen aan de omvang van het aanbod of in het geval van technische modificaties, gebruiken wij het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 (1)(a) AVG).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Na opzeggen van de registratie worden de gegevens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Sociale media

Facebook plug-ins (Like & Share knop)
Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk”-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US .

Wanneer u deze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Als gevolg ontvangt Facebook de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw plug-in. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount wanneer u onze website bezoekt.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://www.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php .

Instagram-plug-in
Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). Gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 en https://www.facebook.com/help/566994660333381

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

LinkedIn Plugin
Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina op deze website wordt geopend die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop "Aanbevelen" van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt.

De LinkedIn-plug-in wordt gebruikt op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier : https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Analyseprogramma’s en advertenties

Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistische programma’s en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de programma’s die ermee zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende programma’s op zijn website. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we Google Analytics gebruiken om onder andere je muis- en scrollbewegingen en klikken vast te leggen. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en daarmee rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://programma’s.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Signal
We gebruiken Google Signal. Wanneer u onze website bezoekt, legt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis vast, evenals demografische gegevens (websitebezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen met behulp van Google Signal worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Als u een Google-account heeft, worden de websitebezoekersgegevens door Google Signal gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. De gegevens worden ook gebruikt om anonieme statistieken op te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om websitebezoekers relevante advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse-gestuurde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Gegevensverwerking
We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-Commerce Tracking
Deze website maakt gebruik van de functie "E-Commerce Tracking" van Google Analytics. Met behulp van E-Commerce Tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zo hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd vanaf het bekijken van een product tot het kopen ervan wordt vastgelegd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

Google Ads
De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Verder kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) die beschikbaar zijn bij Google (target group targeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid.

Google Ads wordt gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om zijn serviceproducten zo effectief mogelijk op de markt te brengen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel voor u aangemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde "contextinformatie" gebruikt bij het selecteren van de reclame die u te zien krijgt. De geselecteerde advertenties zijn dan gebaseerd op bijvoorbeeld uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. U kunt meer informatie vinden over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Houd er rekening mee dat cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdrukken) ook kunnen worden gebruikt bij gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus.

AdSense wordt gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om zijn website zo effectief mogelijk op de markt te brengen. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

U kunt uw advertentie-instellingen handmatig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated .

Meer informatie over de advertentietechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Google Remarketing
Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. hoe vaak er wordt geklikt op bepaalde producten) om u in bepaalde advertentiedoelgroepen in te delen en vervolgens geschikte online aanbiedingen weer te geven wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaat-overstijgende functies van Google. Op deze manier kunnen door interesse gestuurde, gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) die net zo zijn afgesteld als op al uw devices (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Google Remarketing wordt gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn producten zo effectief mogelijk op de markt te brengen. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Doelgroepvorming met klantvergelijking
Voor doelgroepvorming maken wij onder andere gebruik van de klantvergelijkingsfunctie uit Google Remarketing. Daarbij dragen we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen. We krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Google Conversion Tracking wordt gebruikt op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van Google-conversies vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Facebook Pixel
Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website: we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met Facebook’s richtlijnen voor datagebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, inclusief sociale media. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://www.facebook.com/help/566994660333381

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 .

U kunt de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

LinkedIn Insight Tag
Deze website gebruikt de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn, kunnen we onder andere de professionele kerngegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Ook kunnen we LinkedIn Insight Tags gebruiken om na te gaan of bezoekers van onze website een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). De conversiemeting kan ook apparaat-overstijgend plaatsvinden (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie waarmee we bezoekers van onze website gerichte advertenties kunnen tonen die leiden naar externe websites. Volgens LinkedIn vindt geen identificatie van de betreffende advertentieontvanger plaats.

LinkedIn verzamelt zelf ook zogenaamde logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatiegegevens van LinkedIn-leden worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De overige gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de persoonlijke gegevens die zijn verzameld van websitebezoekers op zijn servers in de VS opslaan en gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden. Details zijn te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig .

Rechtsgrond
Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, inclusief sociale media. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn onder de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden in hun accountinstellingen beheren. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u uitloggen bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

Pinterest-tag
We hebben een Pinterest-tag geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Pinterest-tag wordt gebruikt om bepaalde acties die u op onze website uitvoert vast te leggen. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties op onze website of op een andere pagina van het Pinterest-tag-advertentienetwerk te tonen.

Hiervoor registreert de Pinterest-tag onder andere een tag-ID, uw locatie en de verwijzende URL. Daarnaast kunnen actiespecifieke gegevens zoals bestelwaarde, bestelkwantiteit, ordernummer, categorie van de gekochte artikelen en videoweergaven worden vastgelegd.

Pinterest-tag maakt gebruik van technologieën die herkenning van de gebruiker over meerdere sites mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of vingerafdrukken van apparaten).

Het gebruik van de Pinterest-tag is gebaseerd op art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de meest effectieve marketingmaatregelen. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Pinterest is een wereldwijd bedrijf, dus gegevens kunnen ook naar de VS worden overgedragen. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy .

Meer informatie over de Pinterest-tag vindt u hier: https://help.pinterest.com/nl/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Nieuwsbrieven en reclame per post

Nieuwsbriefgegevens
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt de nieuwsbrief ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor het verwerken van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

MailChimp
Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert om u op de nieuwsbrief te abonneren (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de MailChimp-servers in de VS.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (zogenaamde webbeacon) verbinding met de MailChimp-servers in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Ook wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 (1) (a) DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en u bent verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses .

Nadat u van de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/ .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Postreclame
Wij gebruiken uw adres in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van postreclame (postreclame).

De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij directe reclame in overeenstemming met art. 6 (1)(f) in combinatie met overweging 47 AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer specifieke regelgeving kan aan u worden meegedeeld als onderdeel van de gegevensverzameling en hebben voorrang op de huidige regelgeving.

Uw adres blijft bij ons totdat de reden van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Plug-ins en Hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Deze website bevat video's van YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) (f) AVG. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track)
Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met Vimeo-video's, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Daarnaast verkrijgt Vimeo uw IP-adres. We hebben Vimeo echter zo ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet bijhoudt en geen cookies plaatst.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1)(f) AVG. Als de noodzakelijke toestemming is gevraagd (bijv. omtrent de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy .

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy .

Google Web Fonts
Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website is benaderd via uw IP-adres. Google WebFonts worden gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google gebruik maken van Google Web Fonts voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1)(f) AVG. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Zapier
We hebben Zapier op deze website opgenomen. De aanbieder is Zapier Inc., Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, VS (hierna omschreven als “Zapier”).

Zapier stelt ons in staat om verschillende functionaliteiten, databases en programma’s aan onze website te koppelen en met elkaar te synchroniseren. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om content die wij op onze website publiceren automatisch weer te geven op onze social media kanalen of om content uit marketing- en analyseprogramma’s te exporteren. Afhankelijk van de functionaliteit kan Zapier ook verschillende persoonsgegevens verzamelen.

Zapier wordt gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke integratie van de gebruikte programma’s. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming gaat over de opslag van cookies en toegang tot informatie in het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) binnen de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zapier.com/tos .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

E-Commerce en betalingsdienstaanbieders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventaris). Deze acties worden genomen op grond van art. 6 (1)(b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud
Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de financiële instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Het doorgeven van uw gegevens aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1)(b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Kredietbeoordelingen
Bij een aankoop op rekening of een andere betaalmethode waarbij wij krediet verstrekken (scoring), kunnen wij een kredietcontrole uitvoeren. Hiervoor geven wij de door u ingevoerde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietinstelling. Op basis van deze gegevens wordt de kans op wanbetaling bepaald. Bij een te groot risico op wanbetaling kunnen wij de betreffende betaalmethode weigeren.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op grond van contractuitvoering (art. 6 (1)(b) AVG) en om wanbetalingen te voorkomen (gerechtvaardigde rente volgens art. 6 (1)(f) AVG). Indien uw toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 (1)(a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Betalingsdiensten
We integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Als u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 (1) (b) AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (art. 6 (1) (f) AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 (1) (a) AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; Toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Op deze website maken we gebruik van de volgende betalingsdiensten/betalingsdienstaanbieders:

PayPal
De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna omschreven als "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Apple Pay
De aanbieder van de betalingsdienst is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. U kunt het privacybeleid van Apple vinden op: https://www.apple.com/nl/privacy/ .

Google Pay
De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy .

Klarna
De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna omschreven als "Klarna"). Klarna biedt verschillende betalingsopties (bijv. aankoop op afbetaling). Als u besluit om met Klarna (Klarna kassa-optie) te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-optie te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden via de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Details hierover kunt u lezen in Klarna's privacybeleid onder de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy.

Directe overboeking Sofort
De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna omschreven als "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung"-betaalmethode ontvangen we per direct een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we meteen beginnen met het vervullen van onze verplichtingen. Als u heeft besloten om de "Sofortüberweisung"-betaalmethode te gebruiken, stuur dan de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, die ze kunnen gebruiken om in te loggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overboeking naar ons uit met behulp van de TAN die u heeft verzonden. Hij stuurt ons dan een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw omzet, het kredietlimiet van het doorlopend krediet en het bestaan van andere rekeningen en hun balans worden automatisch gecontroleerd. Naast de pincode en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens doorgegeven aan Sofort GmbH. Uw persoonlijke gegevens omvatten voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen. Details over betalen met Sofortüberweisung zijn te vinden via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .

giropay
De aanbieder van deze betalingsdienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna omschreven als "giropay").

Details vindt u in het privacybeleid van giropay: https://www.paydirekt.nl/agb/index.html

American Express
De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna omschreven als "American Express").

American Express kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing- principles/.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html

Mastercard
De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna omschreven als "Mastercard").

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf .

VISA
De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Groot-Brittannië (hierna omschreven als "VISA").

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig derde land volgens de wetgeving omtrent gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een gegevensbeschermingsniveau heeft dat overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractclausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.visa.de/bedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu- staatigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html .

Online Audio- en Videoconferenties (Conferentieprogramma’s)

Gegevensverwerking
Wij maken onder meer gebruik van online conferentieprogramma’s voor de communicatie met onze klanten. De programma’s die we gebruiken staan hieronder in detail vermeld. Als u met ons communiceert via video- of audioconferenties via internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de respectieve conferentieprogramma en door ons. De conferentieprogramma’s verzamelen alle informatie die u verstrekt/aanhaalt om de programma’s te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentieprogramma’s de duur van de conferentie, het begin en einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere “contextinformatie” gerelateerd aan het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van het programma alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattypes, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Mocht binnen het programma materiaal worden uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar gesteld, dan wordt deze ook opgeslagen op de servers van de programma-aanbieder. Dergelijk materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat/instant berichten, voicemail geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de dienst.

Houd er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte programma’s. Onze invloeden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentieprogramma’s vindt u in het privacybeleid van de gebruikte programma’s die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgronden
De conferentieprogramma’s worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractpartners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6(1)(b) AVG). Bovendien dient het gebruik van de conferentieprogramma’s om uw communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6(1)(f) AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, zullen de betreffende conferentieprogramma’s worden gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Duur van opslag
Gegevens die rechtstreeks door ons zijn verzameld via de video- en conferentieprogramma’s, worden onmiddellijk uit onze systemen verwijderd nadat u ons heeft verzocht om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag van uw gegevens die door de beheerders van de conferentieprogramma’s voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma’s.

Gebruikte conferentieprogramma’s We gebruiken de volgende conferentieprogramma’s:

Zoom
We gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Zoom voor meer informatie over gegevensverwerking: https://zoom.us/en-us/privacy.html .

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Microsoft Teams
Wij gebruiken Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG. Gegevensverwerking Wij maken onder meer gebruik van online conferentieprogramma’s voor de communicatie met onze klanten. De programma’s die we gebruiken staan hieronder in detail vermeld. Als u met ons communiceert via video- of audioconferenties via internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de respectieve conferentieprogramma en door ons. De conferentieprogramma’s verzamelen alle informatie die u verstrekt/aanhaalt om de programma’s te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentieprogramma’s de duur van de conferentie, het begin en einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere “contextinformatie” gerelateerd aan het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van het programma alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattypes, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Mocht binnen het programma materiaal worden uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar gesteld, dan wordt deze ook opgeslagen op de servers van de programma-aanbieder. Dergelijk materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat/instant berichten, voicemail geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de dienst.

Houd er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte programma’s. Onze invloeden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentieprogramma’s vindt u in het privacybeleid van de gebruikte programma’s die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgronden
De conferentieprogramma’s worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractpartners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6(1)(b) AVG). Bovendien dient het gebruik van de conferentieprogramma’s om uw communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6(1)(f) AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, zullen de betreffende conferentieprogramma’s worden gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Duur van opslag
Gegevens die rechtstreeks door ons zijn verzameld via de video- en conferentieprogramma’s, worden onmiddellijk uit onze systemen verwijderd nadat u ons heeft verzocht om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag van uw gegevens die door de beheerders van de conferentieprogramma’s voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma’s.

Gebruikte conferentieprogramma’s We gebruiken de volgende conferentieprogramma’s:

Zoom
We gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Zoom voor meer informatie over gegevensverwerking: https://zoom.us/en-us/privacy.html .

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Microsoft Teams
Wij gebruiken Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

Gegevensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Aangepaste Diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten
Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van het sollicitatieproces. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld.

Omvang en doel van gegevensverzameling
Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit nodig is om te beslissen over het opstellen van een dienstverband is vereist. De wettelijke basis hiervoor is § 26 AVG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsrelatie), art. 6 (1)(b) AVG (algemene contractsluiting) en - als u uw toestemming hebt gegeven - art. 6 (1)(a) AVG . De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de door u verstrekte gegevens op grond van § 26 AVG en art. 6 (1)(b) AVG in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen voor de uitvoering van de dienstverband.

Bewaartermijn van de gegevens
Als wij u geen dienstaanbod kunnen doen, u een dienstaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op te slaan op basis van onze legitieme belangen (art. 6 (1)(f) AVG) gedurende maximaal 6 maanden bij ons te bewaren vanaf het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke aanvraagdocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden ze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6 (1)(a) AVG) of als wettelijke bewaartermijnen de verwijdering verhinderen.

Opname in de pool van sollicitanten
Als wij je geen baan aanbieden, kun je worden opgenomen in onze pool van sollicitanten. Als je wordt aangenomen in de pool, worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitantenpool, zodat er contact met je kan worden opgenomen als er geschikte vacatures zijn.

Opname in de pool van sollicitanten vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Het geven van uw toestemming is vrijwillig en heeft geen verband met het lopende sollicitatieproces. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In het geval dat de toestemming wordt ingetrokken worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit de sollicitantenpool, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn voor bewaring.

De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk verwijderd.

OneDrive
We hebben OneDrive geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (hierna omschreven als "OneDrive").

OneDrive stelt ons in staat om een uploadgebied op onze website op te nemen waar u materiaal kunt uploaden. Wanneer u materiaal uploadt, wordt deze opgeslagen op de OneDrive-servers. Wanneer u onze website betreedt, wordt er ook een verbinding met OneDrive tot stand gebracht zodat OneDrive kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht.

OneDrive wordt gebruikt op basis van art. 6 (1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een betrouwbaar uploadgebied op zijn website. Als de noodzakelijke toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegegensverwerking
Wij hebben een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract verplicht gesteld door de wetgeving omtrent gegevensbescherming, dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt naar onze instructies en in overeenstemming met de AVG.