Functies
Praktijkvoorbeeld

Probeer het nu

Algemene Voorwaarden

Laatste update 21 augustus 2022

Algemene voorwaarden van ticketbro GmbH

ticketbro GmbH biedt organisatoren van evenementen ("verkopers") de mogelijkheid om in korte tijd hun eigen ticketshop te creëren om te integreren in hun eigen online aanwezigheid en om tickets te verkopen aan eindklanten via een gratis te downloaden app ("ticketbro-app").

§1 Toepassingsstrekking, vorm

(1) Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten (“Contract”) tussen ticketbro GmbH, Habichtshöhe 88, 48282 Emsdetten (“ticketbro”) en onze verkopers.

(2) Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing; de algemene voorwaarden van de verkoper zijn niet van toepassing, zelfs niet als hij er uitdrukkelijk naar verwijst in zijn bestelling. ticketbro maakt er in individuele gevallen geen opzettelijk bezwaar tegen en levert met kennis van de Algemene Voorwaarden.

(3) Juridisch relevante verklaringen en mededelingen van de verkoper met betrekking tot het contract (bijv. vaststelling van een termijn, melding van gebreken, herroeping of vermindering) moeten schriftelijk: in schriftelijke of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke formele vereisten en ander bewijs blijven onaangetast, zeker bij twijfel over de rechtmatigheid van de aangever.

(4) De voorwaarden zijn alleen van toepassing als de verkoper een ondernemer is (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds.

§2 Aanbiedingen, registraties, totstandkoming van overeenkomst

(1) Met de ticketbro-app geeft ticketbro de groep mensen genoemd in § 1 (4) de mogelijkheid om, tegen betaling van een commissie, toegangsbewijzen te verkopen voor evenementen en bepaalde diensten in verband met deze evenementen (bijv. eten, drinken, muntjes, express-passen, etc.) en betaalde diensten op bindende tijden en plaatsen (“ticketshop”) te organiseren, op voorwaarde dat het aanbieden en uitvoeren van evenementen of de aangeboden diensten niet in strijd zijn met legale bepalingen of deze AV.

(2) ticketbro biedt zelf geen toegangsautorisatie voor evenementen of diensten en is geen contractueel tussenpersoon in de contracten die tussen de verkoper en hun eindklanten via de ticketshop worden gesloten.

(3) De verkoper moet gegevens die nodig zijn voor registratie in de ticketbro-app verstrekken naar waarheid en in volledigheid.

(4) De verkoper garandeert met zijn registratie dat hij de door hem gecreëerde ticketshop alleen voor legale doeleinden gebruiken zal. In het bijzonder zal hij het niet gebruiken voor handel in verdovende middelen, verspreiding van pornografie, illegale handel in wapens en ammunitie, illegale prostitutie, etc. Schending van deze toezegging geeft ticketbro het recht om de ticketshop in kwestie per direct te blokkeren en het contract met de verkoper te beëindigen zonder waarschuwing.

(5) Door deze AV te accepteren, doet de verkoper een aanbod aan ticketbro om een contract te sluiten voor het gebruik van de ticketbro-app. ticketbro is vrij het aanbod te accepteren of af te wijzen; bij afwijzing ontvangt de verkoper een e-mail met dit bericht.

(6) Na het afsluiten van het contract, heeft de verkoper het recht om alle functies van de ticketbro-app te gebruiken. Als het aanbod wordt afgewezen, heeft ticketbro het recht om de registratiegegevens van de verkoper te verwijderen.

(7) Een contract wordt uitsluitend afgesloten met de in § 1 (4) genoemde groep personen. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt de verkoper dat ze tot deze groep mensen behoren.

§3 Toegang tot een ticketbro account, wettelijk gebruik van de ticketshop

(1) Elke verkoper krijgt de mogelijkheid om een account aan te maken via de app of de website www.ticketbro.io ("ticketbro-account"). De verkoper is verplicht om toegangsgegevens en wachtwoorden voor het ticketbro-account te kiezen die voldoen aan de vastgestelde beveiligingseisen, deze geheim te houden en ongeoorloofd gebruik door derden zoveel mogelijk te voorkomen.

(2) De verkoper zal ticketbro per direct informeren als hij weet of vermoedt dat toegangsgegevens of wachtwoorden zijn misbruikt. In dit geval heeft ticketbro het recht om de toegang tot het ticketbro-account te blokkeren totdat de betreffende omstandigheden zijn verduidelijkt en het misbruik van het account is gestopt. De verkoper is aansprakelijk voor misbruik van toegang tot het ticketbro-account, mocht hij hiervoor verantwoordelijk zijn.

(3) De verkoper zal verantwoordelijk zijn voor het maken en onderhouden van de technische vereisten voor toegang tot het ticketbro-account, met name met betrekking tot de hardware en het bijbehorende besturingssysteem dat gebruikt wordt, voldoende functioneel internet- en, indien van toepassing, WLAN-verbinding. De verkoper is ook verplicht om de nodige beveiligingsmaatregelen te nemen voor zijn systemen, in het bijzonder om de algemene beveiligingsinstellingen van de geselecteerde browser te gebruiken en om actuele en geschikte beschermingsmechanismen te gebruiken om schadelijke software (malware) te weren.

(4) Niemand dan de verkoper zelf is verantwoordelijk voor de wettelijk conforme werking van zijn ticketshop (in het bijzonder correcte en volledige informatie aan ticketbro voor de creatie van de nodige opdruk door ticketbro, de nodige kennisgevingen aan consumenten, verklaringen vereist onder de wetgeving omtrent gegevensbescherming, mogelijk gebruik van eigen algemene voorwaarden, etc., indien van toepassing). In dit verband is ticketbro niet aansprakelijk voor eventuele eisen van derden, in het bijzonder niet voor waarschuwingen van derden en de hierdoor gemaakte kosten van de verkoper. De verkoper heeft echter de mogelijkheid, indien een indiviuele overeenkomst met ticketbro wordt gemaakt, om de naleving van bepaalde van deze verplichtingen van ticketbro of dienstverleners in opdracht van ticketbro over te kopen. Dit laat de verkoper echter niet vrij van zijn enige en doorgaande algemene verantwoordelijkheid voor het wettelijk conforme functioneren van de ticketshop.

(5) De verkoper draagt complete verantwoordelijkheid voor al het door hem geplaatste materiaal in de ticketbro online ticketshop, met name titels van evenementen, bijgevoegde afbeeldingen, video's, advertentieteksten, marketingmateriaal etc. Hij zorgt in het bijzonder dat hij de rechten van derden niet schendt, met name rechten omtrent intellectueel eigendom. Hij stelt ticketbro volledig schadeloos van aanspraken van derden die zij tegen ticketbro doen, omdat dit in strijd is met de inhoud van deze § 3 (5) (inclusief eventuele redelijke juridische verdedigingskosten die ticketbro zou maken).

§4 ticketbro diensten, aanwezigheid

(1) ticketbro stelt de verkoper in staat tickets en andere diensten te verkopen via de online ticketshop die is ontworpen met behulp van de ticketbro-app. Of de evenementen en/of diensten waarvoor de verkoper tickets verkoopt plaatsvinden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verkoper. ticketbro is in geen geval aansprakelijk jegens de eindklant van de verkoper voor het verloop of de haalbaarheid van het evenement en/of de aangeboden dienst.

(2) Het is de verkoper niet toegestaan om andere ticketsystemen te integreren in de online ticketshop die is gemaakt met behulp van de ticketbro-app, of om de verwerking van de kaartverkoop of verkoop van andere diensten via andere ticketsystemen te laten verlopen.

(3) Voor de periode dat het contract met de verkoper strekt, verleent ticketbro hem een niet-exclusief, niet-overdraagbaar of sublicentieerbaar recht om het geregistreerde merk "ticketbro" te gebruiken – uitsluitend in zijn online ticketshop. ticketbro heeft het recht om wijzigingen aan te brengen om de ticketbro-app en de omgeving van de online ticketshop aan de actuele stand van de techniek aan te passen, wijzigingen aan te brengen om deze te optimaliseren – met name om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren – en wijzigingen in de inhoud. ticketbro zal de verkoper informeren over belangrijke wijzigingen in dit verband en zal hun voorafgaande toestemming verkrijgen in het geval van fundamentele wijzigingen in de contractuele basis.

(4) De gemiddelde beschikbaarheid van ticketbro is [95]% per jaar, waarbij onderhouds- en installatiewerkzaamheden niet worden meegerekend in de berekening van beschikbaarheid. Bij deze berekening wordt tevens geen rekening gehouden met transmissieproblemen die te herleiden zijn tot interferentie van derden.

§5 Prijzen en commissie

(1) De eindklant zet een betalingsproces van de verkoopprijs in nadat hij zijn tickets/producten in de winkelwagen van de ticketshop heeft geplaatst, daar zijn klantgegevens (voornaam, achternaam, e-mail en telefoonnummer) heeft ingevoerd en op de "Boek nu tegen kosten" knop klikt. De eindklant krijgt hierna de volgende betaalmethoden via de ticketshop als geaccepteerde betaalmethoden aangeboden: Credit cards GiroPay iDEAL Klarna bankoverschrijving Apple Pay Google Pay PayPal

(2) Tegelijk wordt er intern een bestelling gegenereerd bij ticketbro en wordt een bijbehorende betaling gedaan bij onze betalingsdienstaanbieder Mangopay, Stripe of PayPal ("BDA"). De eindklant wordt vervolgens doorgestuurd naar een externe Mangopay, Stripe of PayPal-pagina waar hij de betaling kan doen. De betaling gebeurt met een tijdelijk account bij de BDA ("eindklantportemonnee"). Er wordt ook een account bijgehouden bij de BDA ten behoeve van de verkoper ("verkopersbeurs").

(3) Bij een succesvolle betaling wordt de eindklant doorgestuurd naar een bevestigingspagina van de ticketshop van de verkoper. Op de achtergrond valideert of verwerkt de BDA de gedane betaling en geeft ticketbro als antwoord een bevestiging of afwijzing. Dit proces kan enkele minuten duren. In geval van afwijzing annuleert ticketbro automatisch de bestelling en laat het de klant via e-mail weten dat het betalings-/bestelproces is mislukt.

(4) In het geval van een bevestiging, boekt ticketbro de verkoopprijs van de hierboven genoemde eindklantportemonnee over naar de verkopersbeurs. Als onderdeel van deze transactie wordt de commissie van ticketbro automatisch afgetrokken en overgeschreven naar de rekening van ticketbro op de BDA ("ticketbro-portemonnee"). De verkoper gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met deze automatische overboeking en inhouding van de ticketbro-commissie ten gunste van de ticketbro-portemonnee. Hiermee is het betalingsproces voltooid.

(5) De verkoper kan het tegoed in de verkopersbeurs op elk moment in bedragen van 5 euro of meer via de ticketbro-app uitbetalen op een bankrekening naar keuze.

(6) De verkopersbeurs is uitsluitend onderworpen aan en wordt beheerd door de algemene voorwaarden van de BDA. ticketbro is niet aansprakelijk jegens de verkoper voor de beschikbaarheid van geld in de verkopersbeurs of voor transacties die via de verkopersbeurs worden gedaan, behalve in gevallen van opzet, grove nalatigheid en frauduleuze intenties. ticketbro biedt de verkoper alleen de service om zijn betalingen te verwerken met behulp van de BDA.

§7 Adverteren

Als onderdeel van de promotie van zijn evenementen, zal de verkoper het gebruik van de ticketbro-app duidelijk vermelden op al het reclamemateriaal (flyers, posters, advertenties, sociale media, etc.) van de tickets of diensten die worden verkocht via de ticketbro online ticketshop, overeenkomend met de huidige bedrijfsidentiteit van ticketbro. ticketbro voorziet de verkoper van de nodige printsjablonen om te downloaden op de website. De verkoper zal deze logo’s op een redelijke wijze op al het reclamemateriaal aanbrengen. De verkoper zorgt er verder voor dat de mededelingen en advertenties op een juridisch correcte manier worden vormgegeven en zal met name zorgen voor alle informatieverstrekking die door het mededingingsrecht vereist zijn.

§8 Gegevensgebruik

(1) Met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van eindklanten zijn de verkoper en ticketbro gezamenlijk verantwoordelijk wat betreft de voorschriften voor gegevensbescherming. Uitgesloten hiervan zijn persoonlijke gebruiksgegevens (bijv. cookiegegevens, website-analyse), waarvoor ticketbro de enige verantwoordelijke is. De verkoper is de enige dienstverlener wat betreft de Duitse Telemediawet.

(2) ticketbro en de verkoper zijn het hierbij eens over het doel van het verzamelen en gebruiken van deze gegevens als volgt: ticketbro gebruikt de via de ticketshop gegenereerde klantgegevens – die aan de verkoper ter beschikking zijn gesteld – voor de orderverwerking en communicatie met betrekking tot deze orderverwerking, inclusief het rondsturen van een eventuele nieuwsbrief volgens §8 (4).

(3) De verkoper gebruikt de via de ticketshop gegenereerde klantgegevens om het evenement uit te voeren en eventueel de nieuwsbrief rond te sturen volgens §8 (4).

(4) Wanneer de gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en andere e-mails met reclame-inhoud, zorgen ticketbro en de verkoper ervoor dat de eindklant zich bij overeenkomst uitdrukkelijk kan afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief (ticketbro of verkoper) via een dubbele opt-in procedure. Details van het datagebruik dat heeft plaatsgevonden vindt u in de gezamenlijke verklaring van gegevensbescherming, waarmee ticketbro en de verkoper de gebruikers van de ticketshop zullen informeren over de omgang met gegevens.

(5) Indien ticketbro of de verkoper de via de ticketshop gegenereerde klantgegevens wil verzamelen of gebruiken buiten de doeleinden die zijn vermeld in de gezamenlijke verklaring van gegevensbescherming of de daarin vermelde reikwijdte, is dit alleen toegestaan met toestemming van de andere partij en op voorwaarde dat de gezamenlijke verklaring van gegevensbescherming vooraf is aangepast en het beoogde gebruik van de gegevens is toegestaan binnen de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

(6) ticketbro of de verkoper zullen hun toestemming alleen weigeren met een feitelijke reden, bijvoorbeeld als ze van mening zijn dat het beoogde gebruik van de gegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming.

§9 Aansprakelijkheid

(1) ticketbro is niet aansprakelijk voor storingen of schade van welke aard dan ook veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle, die ticketbro niet kon voorzien of vermijden, zelfs niet bij toepassen van commerciële zorgvuldigheid. Dit betreft bijvoorbeeld stroomuitval, lijnstoringen, uitval van de internetverbinding/Wifi, stakingen, natuurrampen, sabotage, oorlog, terrorisme, officiële verboden en voorschriften, pandemieën, epidemieën, brand, overstroming, storm, hagel, etc. Deze uitsluiting geldt niet indien ticketbro opzettelijk of met grove nalatigheid handelt.

(2) Er zijn geen contractuele relaties tussen ticketbro en de eindklant van de verkoper als koper van een ticket of ontvanger van een dienst met betrekking tot de uitvoering van het betreffende evenement of de betreffende dienst. In zoverre stelt de verkoper ticketbro schadeloos voor alle aanspraken van haar eindklanten, die door deze of andere derden tegen ticketbro worden gemaakt wegens annulering, uitstel of andere problemen in verband met een evenement of dienst van de verkoper.

(3) ticketbro is jegens de verkoper aansprakelijk voor schade – op welke rechtsgrond dan ook – in geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid is ticketbro alleen aansprakelijk a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, b) voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en de naleving waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van te voorziene, typisch optredende schade.

(4) De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit deze § 9 zijn niet van toepassing als ticketbro op frauduleuze wijze een defect heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit heeft aangenomen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van verkopers op grond van de wet op productaansprakelijkheid.

§10 Vertrouwelijkheid

De verkoper verbindt zich ertoe de informatie verkregen via deze contractuele relatie enkel te gebruiken voor de operatie van zijn ticketbro online ticketshop en de uitvoering van zijn evenementen of diensten, inclusief hun reclame, en deze niet aan derden door te geven of te gebruiken op een andere manier.

§11 Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

(1) Op deze AV en alle rechtsbetrekkingen tussen de contractpartijen is het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het VN-koopverdrag. Voorwaarden en gevolgen van het eigendomsvoorbehoud zijn onderworpen aan de wet op de respectieve opslagplaats van het artikel, voor zover de rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht ontoelaatbaar of ondoeltreffend is.

(2) Indien de verkoper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de exclusieve – ook internationale – bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie de statutaire zetel van ticketbro te Emsdetten, Duitsland. Hetzelfde geldt als de verkoper ondernemer is in de zin van § 14 BGB. In alle gevallen is ticketbro echter ook gerechtigd een vordering in te stellen op de plaats van uitvoering of bij de algemene bevoegde rechtbank van de verkoper. Dwingende wettelijke voorschriften, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve verantwoordelijkheden, blijven onaangetast.

§12 Informatie over online geschillenbeslechting / Wet beslechting consumentengeschillen

(1) De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. U kunt toegang krijgen tot het ODR-platform via de link hieronder: http://ec.europa.eu/consumers/odr

(2) Ticketbro GmbH neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de VSBG en is hiertoe niet verplicht.

§13 Slotclausules

(1) ticketbro heeft het recht om deze algemene voorwaarden na berichtgeving te wijzigen voor de toekomstige volledige zakelijke relatie met de verkoper. De wijziging wordt als goedgekeurd beschouwd als de verkoper zijn bezwaar niet binnen een maand na bericht van de wijziging in tekstvorm heeft verzonden. ticketbro zal bij het aankondigen van de wijziging specifiek de aandacht van handelaren op dit feit vestigen.

(2) Een verrekening van de vorderingen van ticketbro door de verkoper is alleen toegestaan in geval van vorderingen die wettelijk zijn vastgesteld of erkend. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van retentierechten.

(3) Mondelinge nevenafspraken bestaan niet. Wijzigingen van of aanvullingen op een met de ondernemer gesloten overeenkomst dienen schriftelijk ingediend te worden. Dit geldt ook voor een wijziging in de schriftelijke vormvereiste zelf.